תזמורת כלי הנשיפה העירונית באר שבע

ע"ש נסים אלשיך

חברי התזמורת שלנו:

אלי רימון – טובה

אלי רימון - נגן טובה

מנגן בתזמורת 25 שנה, תושב להבים.

התחלתי לנגן לפני 30 שנה. התחלתי בתזמורת של מרסלו ברוך והמורה היה מאיר ציבול.

במקצועי רופא משפחה.

אב לשלושה וסב לחמישה.